• ółążść‡

Kancelaria Parafialna

KANCELARIA PARAFIALNA CZYNNA JEST:

Poniedziałek - środy: godz. 17:00 - 19:00

We Wtorki i Czwartki: Kancelaria nieczynna

Piątek: 17:00 - 19:00

Sobota: 14:00 - 16:00

Niedziela: Kancelaria nieczynna

 

 

 

 

 

W kancelarii parafialnej załatwiamy formalności związane z przyjęciem poszczególnych sakramentów: Chrztu świętego, Małżeństwa czy Sakramentu Chorych. Sprawy związane z pogrzebem można załatwić każdego dnia.


+ SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

1.  Rodzice zgłaszają dziecko do Chrztu św. 2. tygodnie przed planowanym chrztem (nie przyjmujemy zgłoszeń od innych osób nie będących prawnymi opiekunami dziecka)

2. Przy zapisie  dziecka w Księdze Chrztu św. wymagane są następujące dane:

  • akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
  • dane rodziców: imię i nazwisko, nazwisko panieńskie matki, wyznanie, aktualny adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia, miejsce i data ślubu kościelnego
  • dane rodziców chrzestnych - imię i nazwisko, data urodzenia i dokładny adres (rodzice chrzestni z poza parafii dostarczają zaświadczenie wystawione przez swojego proboszcza, że mogą być dopuszczeni do godności rodziców chrzestnych)

3. Wymagania dotyczące rodziców chrzestnych:       Chrzestnym może być osoba, która:       •   ukończyła 16 rok życia       •   przyjęła sakrament bierzmowania       •   jest wierzącym i praktykującym katolikiem       Chrzestnym nie może być osoba:       •   niewierząca       •   niepraktykująca (nie zachowująca przykazań kościelnych)       •   żyjąca w związku bez ślubu kościelnego       •   mająca złą opinię w parafii   • młodzież nie uczestnicząca w katechizacji (w wątpliwych sytuacjach, młodzież przedstawia zaświadczenie od katechety)

4. Chrzty w każdą niedzielę na Mszy Św. o godz. 12:00

+ SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Przygotowanie  narzeczonych do ślubu katolickiego: Narzeczeni powinni się zgłosić do kancelarii parafialnej w nieprzekraczalnym terminie 3 miesiące przed planowanym ślubem przynosząc ze sobą:

1. Aktualne świadectwo chrztu św. (ważność 3 miesiące z tolerancją do 6 miesięcy), na którym powinna być adnotacja o Sakramencie Bierzmowania (lub oddzielny dokument potwierdzający przyjęcie Sakramentu Bierzmowania)

2. Zaświadczenie ukończenia Kursu Przedmałżeńskiego

3. Wdowiec lub wdowa: kościelny (nie cywilny!) dokument śmierci współmałżonka

4. Narzeczeni przedstawiają także: 

  • zaświadczenie z USC o stanie wolnym (3 egz.) (w przypadku ślubu konkordatowego)
  • zaświadczenie z USC o zawarciu związku cywilnego (w przypadku ślubu wyłącznie kościelnego
  • Dowód osobisty

5. Niepełnoletni – pozwolenie Sądu dla nieletnich, Rodziców i Księdza Biskupa

+ SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

Ten sakrament nie jest ostatnim namaszczeniem jak niektórzy sądzą. Jest to sakrament umocnienia w chorobie.

Jeśli ktoś choruje można do niego zaprosic kapłana, aby go namaścił świetym olejem, wyspowiadał go i udzielił mu Komuni Świętej.

Zasadniczo w pierwsze piątki miesiąca odwiedzamy chorych, można wówczas zgłosić chorego, a już na pewno przed świetami Bożego Narodzenia i Wielkanocy.

Na bliskich osoby chorej - wierzącej - spoczywa obowiazek przygotowania chorego do tego sakramentu i poproszenie kapłana.

W nagłych wypadkach, kapłan przychodzi na każde wezwanie chorego.

+ POGRZEB KATOLICKI

Do pogrzebu kościelnego należy przedstawić: •   Urzędowy akt zgonu z właściwego USC •   Zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Chorych Jeżeli zmarły(a) mieszkał(a) poza naszą parafią, należy przedstawić zgodę na pogrzeb proboszcza ostatniego miejsca zamieszkania zmarłej(go) z adnotacją o życiu religijnym zmarłego(ej).

+ INTENCJE MSZALNE

 

Mszę Świętą można zamówić nie tylko w kancelarii parafialnej, a także po Mszach Świętych w Kościele -w zakrystii- zarówno w tygodniu jak i w niedzielę.

 

 

 Znalezione obrazy dla zapytania nabożeństwa różańcowe

 

                                                                               

Święta

Wtorek, XXVII Tydzień zwykły
Rok C, II
Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu

Sonda

Czego szukasz na naszym serwisie?

Ogłoszeń parafialnych

Intencji mszalnych

Godzin nabożeństw

Danych teleadresowych

Godzin pracy Biura Parafialnego

Aktualności

Zdjęć z wydarzeń parafialnych