• ółążść‡

  Ogłoszenia | parafia-moszczanica

  

07 marca 2021 r. III Niedziela Wielkiego Postu

 

 

 

III Niedziela Wielkiego Postu, rok B (04.03.2018 r.) - Parafia pw. Świętej  Rodziny w Lublinie 

 

1. Dziś I niedziela miesiąca. Po Mszy św. o godz.

10. 00 Nabożeństwo Gorzkich Żali a po Mszy św.

o 12.00 spotkanie Kół Różańcowych i wymiana

tajemnic różańcowych. Intencja różańcowa na

marzec: O nawrócenie i ducha pokuty dla

błądzących. Taca inwestycyjna przeznaczona jest

na pokrycie kosztów prac archeologicznych przy

kościele.

2. We wszystkie piątki Wielkiego Postu

odprawiamy nabożeństwo Drogi Krzyżowej w

Sobikowie o godz. 17.30, w Czachówku o godz.

19.00. Nabożeństwo Gorzkich Żali odprawiamy w

każdą niedzielę po Mszy św. o godz. 10.00. Za

udział w nim można raz w tygodniu uzyskać

Odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

3. W czwartek 11 marca o godz. 18.00

zapraszamy członków Rady Duszpasterskiej na

spotkanie. Omówimy bieżące sprawy

duszpasterskie i inwestycyjne.

4. W tym tygodniu zapraszamy młodzież

przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania

Rok II, na spotkania formacyjne z ks. Piotrem: w

piątek 12 marca godz. 17.00 grupa I, o 19.00 grupa

II.

5. W dobie pandemii i rozchwiania

emocjonalnego w naszym kraju zachęcamy w

sobotę 13 marca w godz. 15.00 do 16.55 w

Sobikowie do indywidualnej Adoracji

Najświętszego Sakramentu. Oprócz Koronki do

Bożego Miłosierdzia, chwila ciszy na rozmowę z

Panem Jezusem. Proszę wpisywać się na listę z

podaniem godzin adoracji w zakrystii w

Sobikowie, u Pana Artura w Czachówku lub

telefonicznie u Pani Bogumiły Dusza (tel. 664 743

764).

6. W przyszłą niedzielę o Mszy św. o godz. 13.15

spotkanie formacyjnego dla dzieci I –

Komunijnych i ich rodziców ze szkoły w

Czaplinku i Czachówku. O godz. 18.00 Msza

Święta i spotkanie dla Kandydatów do

Bierzmowania.

7. Jak co roku prosimy przedstawicieli wsi o

zbiórkę funduszy na kwiaty do Grobu Pańskiego.

Dziękujemy mieszkańcom Obrębu za już złożone

ofiary.

8. Trwa okres rozliczeń podatkowych. Zachęcamy

do przekazywania 1% na rzecz naszego

Parafialnego Zespołu Caritas. W ubiegłym roku z

tego tytułu na Caritas wpłynęła kwota 1000,- zł.

Aby dokonać wpłaty należy wpisać na stronie 3

PIT 37 pod nr. 137 numer KRS Caritas AW –

0000225750, w nr. 139 PZC Sobików i koniecznie

zakreślić nr 140. Bóg zapłać wszystkim

ofiarodawcom.

9. W sobotę 20 marca o godz. 18.00

rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne. Potrwają

one do środy 24 marca. Nauki rekolekcyjne

głoszone będą na wszystkich Mszach św.

niedzielnych oraz w dni powszednie o godz.

10.00, 16.30 (dla dzieci) i 18.00 w kościele oraz o

godz. 19.30 w Czachówku. We wtorek dzień

chorych. Prosimy o zgłaszanie chorych, którzy

chcieliby aby odwiedzić ich z Komunią św. do

zakrystii lub kancelarii. W środę dzień spowiedzi.

Szczegółowy program wywieszony będzie w

gablotach przed kościołem i umieszczony na

stronie internetowej. Prosimy o takie

zarezerwowanie czasu aby możliwy był jak

najliczniejszy w nich udziału

10. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują

się:

– Patryk Adam Jabłoński, kawaler z par. w Górze

Kalwarii i Natalia Buczek, panna z Grobic w par.

tutejszej– zapowiedź pierwsza.

Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych.

11. KPRM informuje, że zostały już ostatnie egz.

najnowszej książeczki ks. dr. Michała

Dłutowskiego „Króluj nam Chryste”. Jest to dalsza

część rozważań Różańca Św. i Drogi Krzyżowej

napisanych z perspektywy królewskiej godności

Jezusa Chrystusa. Cena 10,- zł.

12. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W

zakrystii są do nabycia tygodniki „Gość

Niedzielny” i „Niedziela”. W zakrystii do odbioru

jest miesięcznik „Różaniec”. Na stoliczku pod

chórem wyłożony jest nasz tygodnik parafialny. 

  Ogłoszenia | parafia-moszczanica

  

14 marca 2021 r. IV Niedziela Wielkiego Postu

 

 

 

IV niedziela Wielkiego Postu

 

1. Dziś po Mszy św. o godz. 13.15 spotkanie

formacyjnego dla dzieci I – Komunijnych i ich

rodziców ze szkoły w Czaplinku i Czachówku.

Dzieci otrzymują książeczki do nabożeństwa. O

godz. 18.00 Msza Święta i spotkanie dla

Kandydatów do Bierzmowania.

2. We wszystkie piątki Wielkiego Postu

odprawiamy nabożeństwo Drogi Krzyżowej w

Sobikowie o godz. 17.30, w Czachówku o

godz. 19.00. Nabożeństwo Gorzkich Żali

odprawiamy w każdą niedzielę po Mszy św. o

godz. 10.00. Za udział w nim można raz w

tygodniu uzyskać Odpust zupełny pod

zwykłymi warunkami.

3. Jak co roku prosimy przedstawicieli wsi o

zbiórkę funduszy na kwiaty do Grobu

Pańskiego. Dziękujemy mieszkańcom Krępy i

Ludwikowa za już złożone ofiary.

4. Trwa okres rozliczeń podatkowych.

Zachęcamy do przekazywania 1% na rzecz

naszego Parafialnego Zespołu Caritas. W

ubiegłym roku z tego tytułu na Caritas

wpłynęła kwota 1000,- zł. Aby dokonać wpłaty

należy wpisać na stronie 3 PIT 37 pod nr. 137

numer KRS Caritas AW – 0000225750, w nr.

139 PZC Sobików i koniecznie zakreślić nr

140. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom.

5. W sobotę 20 marca o godz. 18.00

rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne.

Potrwają one do środy 24 marca. Nauki

rekolekcyjne głoszone będą na wszystkich

Mszach św. niedzielnych oraz w dni

powszednie o godz. 10.00, 16.30 (dla dzieci) i

18.00 w kościele oraz o godz. 19.30 w

Czachówku. Tegoroczne rekolekcje wygłosi O.

Mirosław Żabnicki z Instytutu Szensztackiego.

We wtorek dzień chorych. Prosimy o

zgłaszanie chorych, którzy chcieliby aby

odwiedzić ich z Komunią św. do zakrystii lub

kancelarii. W środę dzień spowiedzi.

Szczegółowy program wywieszony będzie w

gablotach przed kościołem i umieszczony na

stronie internetowej. Prosimy o takie

zarezerwowanie czasu aby możliwy był jak

najliczniejszy w nich udziału

6. Od przyszłej niedzieli Ministranci, po

Mszach św. rozprowadzać będą palmy i ozdoby

świąteczne. Dochód ze sprzedaży przeznaczają

na fundusz służby liturgicznej. Gorąco

zachęcamy do wsparcia naszych Ministrantów.

7. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują

się:

– Patryk Adam Jabłoński, kawaler z par. w

Górze Kalwarii i Natalia Buczek, panna z

Grobic w par. tutejszej– zapowiedź druga.

Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych.

8. KPRM informuje, że zostały już ostatnie egz.

najnowszej książeczki ks. dr. Michała

Dłutowskiego „Króluj nam Chryste”. Jest to

dalsza część rozważań Różańca Św. i Drogi

Krzyżowej napisanych z perspektywy

królewskiej godności Jezusa Chrystusa. Cena

10,- zł.

9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W

zakrystii są do nabycia tygodniki „Gość

Niedzielny” i „Niedziela”. W zakrystii do

odbioru jest miesięcznik „Różaniec”. Na

stoliczku pod chórem wyłożony jest nasz

tygodnik parafialny

  Ogłoszenia | parafia-moszczanica

  

21 marca 2021 r. V Niedziela Wielkiego Postu

 

 

 

III Niedziela Wielkiego Postu – Rok A – Pięciolinia po godzinach

 

1. W sobotę 20 marca o godz. 18.00 rozpoczęliśmy

rekolekcje wielkopostne. Potrwają one do środy 24

marca. Nauki rekolekcyjne głoszone będą na

wszystkich Mszach św. niedzielnych oraz w dni

powszednie o godz. 10.00, 16.30 (dla dzieci) i 18.00

w kościele oraz o godz. 19.30 w Czachówku.

Tegoroczne rekolekcje wygłosi O. Mirosław Żabnicki

z Instytutu Szensztackiego. We wtorek dzień chorych.

Prosimy o zgłaszanie chorych, którzy chcieliby aby

odwiedzić ich z Komunią św. do zakrystii lub

kancelarii. W środę dzień spowiedzi. Szczegółowy

program wywieszony będzie w gablotach przed

kościołem i umieszczony na stronie internetowej.

Prosimy o takie zarezerwowanie czasu aby możliwy

był jak najliczniejszy w nich udziału

2. Dziś po Mszy św. o godz. 13.15 spotkanie

formacyjnego dla dzieci I – Komunijnych i ich

rodziców ze szkoły w Dobieszu. Dzieci otrzymują

książeczki do nabożeństwa. O godz. 18.00 Msza

Święta rekolekcyjna dla Kandydatów do

Bierzmowania.

3. W uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP, tj. 19

marca rozpoczął się Tydzień modlitw o ochronę

życia. Zakończy on się w doroczny Dzień Świętości

Życia, przypadający w uroczystość Zwiastowania

NMP, tj. 25 marca. Zachęcamy do modlitwy w tej

intencji jak również do inicjatywy Duchowej Adopcji

Dziecka Poczętego.

4. We wszystkie piątki Wielkiego Postu odprawiamy

nabożeństwo Drogi Krzyżowej w Sobikowie o godz.

17.30, w Czachówku o godz. 19.00. Nabożeństwo

Gorzkich Żali odprawiamy w każdą niedzielę po

Mszy św. o godz. 10.00. Za udział w nim można raz

w tygodniu uzyskać Odpust zupełny pod zwykłymi

warunkami.

5. Jak co roku prosimy przedstawicieli wsi o zbiórkę

funduszy na kwiaty do Grobu Pańskiego.

Dziękujemy mieszkańcom Grobic, Czaplina,

Dobiesza, ul. Wolska, Czachówka i Nowych Grobic

za już złożone ofiary.

6. W przyszłą niedzielę Niedziela Palmowa.

Błogosławieństwo palm przed każdą Mszą św. Po

Mszy św. o godz. 13.15 nie będzie spotkania

formacyjne dla dzieci Rocznicowych i ich rodziców.

7. Parafialny Zespół Caritas zwraca się z prośbą o

przekazywanie trwałych produktów spożywczych do

paczek wielkanocnych dla swoich podopiecznych.

Dary możemy składać do kosza wystawionego przy

bocznym ołtarzu, w kaplicy w Czachówku oraz w

sklepach spożywczych w Czachówku i Gabryelinie.

Wszystkim ofiarodawcom w imieniu Caritas i iej

podopiecznych składamy serdeczne Bóg zapłać!

8. Trwa okres rozliczeń podatkowych. Zachęcamy do

przekazywania 1% na rzecz naszego Parafialnego

Zespołu Caritas. W ubiegłym roku z tego tytułu na

Caritas wpłynęła kwota 1000,- zł. Aby dokonać

wpłaty należy wpisać na stronie 3 PIT 37 pod nr. 137

numer KRS Caritas AW – 0000225750, w nr. 139

PZC Sobików i koniecznie zakreślić nr 140. Bóg

zapłać wszystkim ofiarodawcom.

9. Od dzisiejszej niedzieli Ministranci, po Mszach

św. rozprowadzają palmy i ozdoby świąteczne.

Dochód ze sprzedaży przeznaczają na fundusz służby

liturgicznej. Gorąco zachęcamy do wsparcia naszych

Ministrantów.

10. W związku ze zbliżającymi się Świętami

Wielkanocnymi i okresem obostrzeń pandemicznych

w najbliższym czasie, PZ Caritas proponuje inną

formę pomocy potrzebującym. Z tego względu prosi

o zgłaszanie osób będących w trudnej sytuacji

życiowej lub losowej bezpośrednio do P. Elżbiety

Talarek tel.604 411 974 lub do kancelarii parafialnej.

Przedmiotem pomocy w tym roku będą wyłącznie

produkty spożywcze. Zgłoszenia przyjmowane będą

do dnia 28 marca br. Trwałe produkty spożywcze do

paczek wielkanocnych dla podopiecznych Caritasu

możemy składać do kosza wystawionego przy

bocznym ołtarzu, w kaplicy w Czachówku oraz w

sklepach spożywczych w Czachówku i Gabryelinie.

Wszystkim ofiarodawcom w imieniu Caritas i

podopiecznych składamy serdeczne Bóg zapłać!

11. Firma „Impresja” informuje, że w środę 7.

kwietnia b.r. na plebanii odbędzie odbiór strojów

komunijnych. Chłopcy godz. 16.00; dziewczynki

godz. 16.30. Zapraszamy.

12. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W

zakrystii są do nabycia tygodniki „Gość Niedzielny” i

„Niedziela”. W zakrystii do odbioru jest miesięcznik

„Różaniec”. Na stoliczku pod chórem wyłożony jest

nasz tygodnik parafialny. 

  Ogłoszenia | parafia-moszczanica

  

28 marca 2021 r. Niedziela Palmowa

 

 

 NIEDZIELA PALMOWA - Ułóż Puzzle Online za darmo na Puzzle Factory

 

 

1. Dziś Niedziela Palmowa. Błogosławieństwo palm 

przed każdą Mszą św. Nabożeństwo Gorzkich Żali 

odprawimy po Mszy św. o godz. 10.00. Za udział w 

nim można raz w tygodniu uzyskać Odpust zupełny 

pod zwykłymi warunkami. Po Mszy św. o godz. 

13.15 nie będzie spotkania formacyjnego dla dzieci 

Rocznicowych i ich rodziców. 

2. Jak co roku prosimy przedstawicieli wsi o zbiórkę 

funduszy na kwiaty do Grobu Pańskiego. 

Dziękujemy mieszkańcom Staniszewic i Karoliny 

oraz pojedynczym osobom z Dębówki i Czarnego 

Lasu za już złożone ofiary. 

3. Dziś nasi Ministranci, po Mszach św. 

rozprowadzają palmy i ozdoby świąteczne. Dochód 

ze sprzedaży przeznaczają na fundusz służby 

liturgicznej. Gorąco zachęcamy do ich wsparcia. 

4. W czwartek rozpoczynamy Triduum Paschalne. 

Zapraszamy na wyjątkowe liturgie tych dni. W 

czwartek Liturgia Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00. 

W piątek Liturgia Męki Pańskiej również o 18.00. 

Ofiary zbierane podczas Adoracji Krzyża 

przeznaczone są na Grób Pański w Jerozolimie. W 

Wielką Sobotę Liturgię Paschalną rozpoczniemy o 

godz. 19.00. Prosimy aby na tę Liturgię zabrać ze 

sobą świece do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. 

Ze względu na pandemię o tym samym czasie 

odprawiamy Liturgie w kaplicy w Czachówku. 

Podczas nabożeństw Triduum Paschalnego nie 

spowiadamy. W niedzielę Wielkanocną Msze św. jak 

w każdą niedzielę, ponadto o godz. 6.00 procesja 

Rezurekcyjna i Msza św. To I niedziela miesiąca. Po 

Mszy św. o godz. 10.00 nie będzie Nabożeństwa 

Eucharystycznego a po Mszy św. o 12.00 spotkania 

Kół Różańcowych i wymiany tajemnic różańcowych. 

Intencja różańcowa na kwiecień: O dobre owoce 

przeżytych Świąt Wielkanocnych. Taca inwestycyjna

przeznaczona będzie na pokrycie kosztów gazowej 

instalacji wewnętrznej. 

5. W tym tygodniu wypada I Piątek i I Sobota 

miesiąca. Ze względu na Triduum Paschalne nie 

odprawiamy Mszy św. z formularza O Najśw. Sercu 

Pana Jezusa. Chorych odwiedzimy z Komunią św. od 

godz. 9.30. W I Sobotę miesiąca nie będzie o godz. 

7.10 Godzinek i Mszę św. o Niep. Sercu Maryi o 

godz. 7.30. 

6. W sobotę święcenie pokarmów na stół 

wielkanocny. W kościele w godz. od 7.30 do 13.00 i 

od 15.30 do16.00. W kaplicy w Czachówku o godz. 

10.00. Ponownie nie będzie święcenia pokarmów na 

punkty na wsiach. 

7 Zachęcamy do indywidualnej Adoracji Pana Jezusa 

w Grobie. W Wielki Piątek i Wielką Sobotę adorują 

strażacy, wszystkie grupy parafialne i przedstawiciele 

wsi. 

8. Kancelaria w tym tygodniu będzie czynna od 

poniedziałku do środy od godz. 16.00 i po Mszy św. 

wieczornej. 

9. Trwa okres rozliczeń podatkowych. Zachęcamy do 

przekazywania 1% na rzecz naszego Parafialnego 

Zespołu Caritas. Aby dokonać wpłaty należy wpisać 

na stronie 3 PIT 37 pod nr. 137 numer KRS Caritas 

AW – 0000225750, w nr. 139 PZC Sobików i 

koniecznie zakreślić nr 140. 

10. W Wielką Sobotę nasi Ministranci będą 

rozprowadzać za dobrowolną ofiarą buteleczki z 

wodą święconą. Ofiary uzyskane z tego tytułu, chcą 

przekazać na fundusz ministrancki. 

11. PZ Caritas prosi o zgłaszanie osób będących w 

trudnej sytuacji życiowej lub losowej do P. Elżbiety 

Talarek tel.604 411 974 lub do kancelarii parafialnej. 

Przedmiotem pomocy w tym roku będą wyłącznie 

produkty spożywcze. Zgłoszenia przyjmowane będą 

do dnia 28 marca br. Trwałe produkty spożywcze do 

paczek wielkanocnych dla podopiecznych Caritasu 

możemy składać do kosza wystawionego przy 

bocznym ołtarzu i w kaplicy w Czachówku. 

12. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się: 

– Rafał Flakiewicz, kawaler z Dębówki w par. 

tutejszej i Anna Elżbieta Więckowska, panna z par. w 

Dębowcu – zapowiedź pierwsza. 

– Marcin Gostkowski, kawaler z par. w Warce i 

Renata Żaneta Urbanowicz, panna z Cendrowic w 

par. tutejszej – zapowiedź pierwsza. 

Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych. 

13. Firma „Impresja” informuje, że w środę 7. 

kwietnia b.r. na plebanii odbędzie odbiór strojów 

komunijnych. Chłopcy godz. 16.00; dziewczynki 

godz. 16.30. Zapraszamy.

14. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W 

zakrystii są do nabycia tygodniki „Gość Niedzielny” i 

„Niedziela”. W zakrystii do odbioru jest miesięcznik 

„Różaniec”. Na stoliczku pod chórem wyłożony jest 

nasz tygodnik parafialny.

 

Święta

Niedziela, XXVI Tydzień zwykły
Rok B, I
Dwudziesta Szósta Niedziela zwykła

Sonda

Czego szukasz na naszym serwisie?

Ogłoszeń parafialnych

Intencji mszalnych

Godzin nabożeństw

Danych teleadresowych

Godzin pracy Biura Parafialnego

Aktualności

Zdjęć z wydarzeń parafialnych