• ółążść‡

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKE – 02.09.2018 r.

XXII Niedziela Zwykła

 

Znalezione obrazy dla zapytania xxii niedziela zwykła rok b

 

1. Dziś I niedziela miesiąca. Po Mszy św. o godz.

10.00 Procesja Eucharystyczna a po Mszy św. o

12.00 spotkanie Kół Różańcowych i wymiana

tajemnic różańcowych. Intencja różańcowa: O

potrzebne łaski dla dzieci i młodzieży

rozpoczynających nowy rok szkolny. Taca

inwestycyjna przeznaczona będzie na pokrycie

kosztów instalacji nowych mat grzewczych w

kościele. Po przerwie wakacyjnej powracamy do

Mszy św. o godz. 13.15. Na tę Mszę św.

szczególnie zapraszamy uczniów klas zerowych i

pierwszych, którzy w poniedziałek 3 września

rozpoczną rok szkolny. Podczas tej Mszy św.

zostaną poświęcone ich książki i przybory szkolne.

2. Dziękujemy mieszkańcom Karoliny za

posprzątanie kościoła i ubranie ołtarzy kwiatami

na dzisiejszą niedzielę. Na przyszłą niedzielę

prosimy o to nowożeńców.

3. W poniedziałek 3 września obchodzić

będziemy 68 rocznicę konsekracji naszego

kościoła. Zapraszamy na uroczystą Mszę św. o

godz. 18.00.

4. Jutro rozpoczyna się nowy rok szkolny i

katechetyczny. Jak zwykle zapraszamy na Msze

św. inaugurujące:

- w Sobikowie 7 września (dla szkół w Czaplinku i

Cendrowicach), spowiedź od godz. 17.30, Msza

św. o godz. 18.00.

- w szkole w Dobieszu w czwartek 6 września,

spowiedź od godz. 8.30, Msza św. o godz. 9.00.

- w Czachówku w kaplicy 7 września, w int.

wywiezionych w 1943 r do Treblinki mieszkańc.

Czachówka i Kiełbaski, spowiedź i Msza św. o

godz. 19.00

5. Koło Przyjaciół Radia Maryja informuje,

że wyjazd na pielgrzymkę do Szwecji 4

września (wtorek) będzie o godz. 6.00 z

placu przed kościołem.

6. W tym tygodniu wypada I Piątek miesiąca. W

Sobikowie spowiedź od godz. 17.30 a o godz.

18.00 Msza św. z nabożeństwem. W Czachówku

spowiedź od godz. 19.00 i Msza św. z

nabożeństwem do Serca Pana Jezusa. Od godz.

9.30 pójdziemy z Komunią św. do chorych.

7. W sobotę 8 września święto Narodzenia Najśw.

Maryi Panny (Matki Bożej Siewnej). Mszę św. z

formularza o Narodzeniu NMP odprawimy o godz.

10.00. Na tej Mszy św. odbędzie się

błogosławieństwo ziarna siewnego i nasion.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

8. 8 września po Mszy św. o godz. 10.00

zapraszamy wszystkich ministrantów i ich

rodziców na zebranie organizacyjne.

9. W niedzielę 9 września o godz. 13.15

zapraszamy na uroczystą Mszę św. z racji

Dożynek Gminnych.

10. W piątek 14 września obchodzić będziemy

odpust parafialny Podwyższenia Krzyża Świętego.

Msze św. odprawimy o godz. 10.00 i 18.00. Po

głównej Mszy św. o godz. 18.00 procesja

odpustowa. Mszy św. przewodniczyć będzie ks.

płk Henryk Polak, kapelan wojskowy. Serdecznie

prosimy strażaków, ministrantów, bielanki i

wszystkie grupy parafialne o włączenie się w tę

liturgię. Odpust poprzedzi Nabożeństwo

czterdziestogodzinne. Początek w środę 12

września Mszą św. o godz. 10.00. Wystawienie

Najśw. Sakramentu do godz. 12.00 i od godz.

17.00. Msza św. o godz. 18.00. W czwartek 13

września taki sam porządek nabożeństw.

11. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują

się:

– Radosław Paweł Trzeciak, kawaler z

Ludwikowa w par. tutejszej i Aleksandra

Regulska, panna z Chynowa. Zapowiedź druga.

– Dominik Adrian Skorupski, kawaler z par. w

Drwalewie i Justyna Ilona Piotrowska, panna z

Buczynowa w par. tutejszej – zapowiedź pierwsza.

– Piotr Jasek, kawaler z Ługówki w par. tutejszej i

Joanna Matusik, panna z par. w Jazgarzewie –

zapowiedź pierwsza.

Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych.

12. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W

zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” i

„Niedziela”. W zakrystii do odbioru jest

miesięcznik „Różaniec”. Na stoliczku pod chórem wyłożony jest nasz tygodnik „Wieści Parafialne”

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKE – 09.09.2018 r.

XXIII Niedziela Zwykła

 

Znalezione obrazy dla zapytania uzdrowienie głuchoniemego

 

1. Dziś o godz. 13.15 zapraszamy na uroczystą Mszę św. z racji Dożynek Gminnych.  Taca zbierana na wszystkich Mszach św. przeznaczona jest na utrzymanie Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie.  Bóg zapłać za troskę o przyszłe pokolenia kapłańskie.     

2. Dziękujemy nowożeńcom Sebastianowi i Karolinie za posprzątanie kościoła i ubranie ołtarzy kwiatami na dzisiejszą niedzielę. Na przyszłą niedzielę prosimy o to również nowożeńców.                    3. Rozpoczynają się Kwartalne Dni Modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców oraz VIII Tydzień Wychowania stojący pod hasłem „W poszukiwaniu drogi“. Prosimy o modlitwę w tych intencjach.

4. W środę 12 września o godz. 19.00 zapraszamy członków Rady Parafialnej na zebranie. Omówione będą sprawy duszpasterskie oraz inwestycje na nadchodzące miesiące.

5.  W przyszłą niedzielę 16 września o godz. 13:15 rozpoczęcie przygotowania do przyjęcia I Komunii Św. dla dzieci klas III. Podczas Mszy Św. dzieci otrzymają indeksy. Na Mszę św. zapraszamy również ich rodziców aby omówić sprawy organizacyjne.                                                                                                                                               6.  Również w przyszła niedzielę o godz.18:00 rozpoczniemy przygotowanie dla Kandydatów do Bierzmowania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przygotowanie trwa dwa lata i rozpoczyna się w klasie III Gimnazjum. Osoby starsze, które jeszcze nie przyjęły tego sakramentu zapraszamy również do nadrobienia zaległości. Wszelkie informacje dla młodzieży bierzmowanej będą również zamieszczane na naszej stronie parafialnej.                                                                                                                                                                                            7. W piątek 14 września obchodzić będziemy odpust parafialny Podwyższenia Krzyża Świętego. Msze św. odprawimy o godz. 10.00 i 18.00. Po głównej Mszy św. o godz. 18.00 procesja odpustowa. Mszy św. przewodniczyć będzie ks. płk Henryk Polak, kapelan wojskowy. Serdecznie prosimy strażaków, ministrantów, bielanki i wszystkie grupy parafialne o włączenie się w tę liturgię. Odpust poprzedzi Nabożeństwo czterdziestogodzinne. Początek w środę 12 września Mszą św. o godz. 10.00. Wystawienie Najśw. Sakramentu do godz. 12.00 i od godz. 17.00. Msza św. o godz. 18.00. W czwartek 13 września taki sam porządek nabożeństw.                                                                                                                                                             8. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się:Dominik Adrian Skorupski, kawaler z par. w Drwalewie i Justyna Ilona Piotrowska, panna z Buczynowa w par. tutejszej – zapowiedź druga.                – Piotr Jasek, kawaler z Ługówki w par. tutejszej i Joanna Matusik, panna z par. w Jazgarzewie – zapowiedź druga.                                                                                            – Zbigniew Józef Żebrowski, kawaler z Sierzchowa w par. tutejszej i Agata Bożena Kuc, panna z Kędzierówki. Zapowiedź pierwsza. Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych.                            9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” i „Niedziela”.  Na stoliczku pod chórem wyłożony jest nasz tygodnik „Wieści Parafialne”

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKE – 16.09.2018 r.

XXIV Niedziela Zwykła

 

Znalezione obrazy dla zapytania XXIV Niedziela Zwykła

 

1. Dziś o godz. 13:15 rozpoczęcie

przygotowania do przyjęcia I Komunii

Św. dla dzieci klas III. Na Mszę św.

zapraszamy również ich rodziców aby

omówić sprawy organizacyjne. O

godz.18:00 rozpoczniemy

przygotowanie dla Kandydatów do

Bierzmowania. Zgodnie z

obowiązującymi przepisami

przygotowanie trwa dwa lata i

rozpoczyna się w klasie III Gimnazjum

lub VIII Szkoły Podstawowej. Osoby

starsze, które jeszcze nie przyjęły tego

sakramentu zapraszamy również do

nadrobienia zaległości. Wszelkie

informacje dla młodzieży bierzmowanej

będą również zamieszczane na naszej

stronie parafialnej.

2. Dziękujemy nowożeńcom Łukaszowi

i Karolinie za posprzątanie kościoła i

ubranie ołtarzy kwiatami na dzisiejszą

niedzielę. Na przyszłą niedzielę prosimy

o to również nowożeńców.

3. W przyszłą niedzielę 23 września

podczas wszystkich Mszy św. odbędzie

się uroczyste odnowienie przyrzeczeń

małżeńskich. Zapraszamy małżonków

do jak najliczniejszego udziału w ich

odnowieniu.

4. Również w przyszła niedzielę o godz.

13:15 rozpoczęcie przygotowania do

Rocznicy I Komunii Św. dla dzieci klas IV.

Na Mszę św. zapraszamy również ich

rodziców aby omówić sprawy organizacyjne.

To też czwarta niedziela miesiąca. Jaka

zwykle odbędzie się comiesięczna zbiórka

ofiar do puszek na rzecz podopiecznych

Parafialnego Zespołu Caritas, w tym dla 1

rodziny syryjskiej w ramach programu

Rodzina Rodzinie Caritas Polska.

5. W piątek 14 września obchodziliśmy

odpust parafialny Podwyższenia Krzyża

Świętego. Głównej Mszy św. o godz. 18.00

przewodniczył ks. prał. płk Henryk Polak,

kapelan wojskowy. Serdecznie dziękujemy

strażakom z Cendrowic, ministrantom,

bielankom i wszystkim grupom parafialnym

za włączenie się w tę liturgię. Dziękujemy

też nielicznym parafianom za ich modlitwę

podczas Nabożeństwa

czterdziestogodzinnego w środę 12 września

i w czwartek 13 września.

6. Burmistrz Miasta i Gminy Góra

Kalwaria, Dariusz Zieliński i

Przewodniczący Rady Miejskiej, Zenon

Nadstawny serdecznie zapraszają do udziału

w uroczystości w Górze Kalwarii, podczas

której święty ojciec Stanisław Papczyński

zostanie ogłoszony patronem miasta i gminy.

Msza święta odbędzie się w niedzielę 23

września w Sanktuarium Ojca

Papczyńskiego na Mariankach o godz. 12.00.

Dzień wcześniej podczas uroczystej sesji

uchwałę w sprawie ustanowienia patrona

podejmie Rada Miejska.

7. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują

się:

– Zbigniew Józef Żebrowski, kawaler z

Sierzchowa w par. tutejszej i Agata Bożena

Kuc, panna z Kędzierówki. Zapowiedź

druga.

– Kamil Osiadacz, kawaler z Karoliny i

Sylwia Papis, panna z Bronisławowa, oboje

z par. tutejszej – zapowiedź pierwsza.

Narzeczonych polecamy modlitwie 

8. Koło Przyjaciół Radia Maryja informuje,

ze w dniu 19 września 2018 r o godz. 19.00

(środa) po Nowennie do MBNP w salce

katechetycznej na plebanii odbędzie się

spotkanie organizacyjne ws. wyjazdu do

Zakopanego w dniach: 05-06-07.10. 2018 r.

(piątek – sobota - niedziela). Wpłacamy

zaliczkę w kwocie 220 zł.

9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

W zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny”

i „Niedziela”. Na stoliczku pod chórem

wyłożony jest nasz tygodnik „Wieści

 

Parafialne”

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKE – 23.09.2018 r.

XXV Niedziela Zwykła

 

 

1. Dziś o godz. 13:15 rozpoczęcie

przygotowania do Rocznicy I

Komunii Św. dla dzieci klas IV. Na

Mszę św. zapraszamy również ich

rodziców aby omówić sprawy

organizacyjne. To też czwarta

niedziela miesiąca. Jaka zwykle

odbędzie się comiesięczna zbiórka

ofiar do puszek na rzecz

podopiecznych Parafialnego Zespołu

Caritas, w tym dla 1 rodziny

syryjskiej w ramach programu

Rodzina Rodzinie Caritas Polska.

2. Dziś podczas wszystkich Mszy

św. odbędzie się uroczyste

odnowienie przyrzeczeń

małżeńskich. Zapraszamy

małżonków do jak najliczniejszego

udziału w ich odnowieniu.

3. Dziękujemy nowożeńcom

Dominikowi i Justynie za

posprzątanie kościoła i ubranie

ołtarzy kwiatami na dzisiejszą

niedzielę. Na przyszłą niedzielę

prosimy o to mieszkańców

Julianowa.

4. Burmistrz Miasta i Gminy Góra

Kalwaria, Dariusz Zieliński i

Przewodniczący Rady Miejskiej, Zenon

Nadstawny serdecznie zapraszają do

udziału w uroczystości w Górze

Kalwarii, podczas której święty ojciec

Stanisław Papczyński zostanie

ogłoszony patronem miasta i gminy.

Msza święta odbędzie się w niedzielę 23

września w Sanktuarium Ojca

Papczyńskiego na Mariankach o godz.

12.00. Wczoraj podczas uroczystej sesji

uchwałę w sprawie ustanowienia

patrona podjęła Rada Miejska.

5. W przyszłą niedzielę 30 września

o godz. 15.00 na placu w

Sierzchowie zostanie odprawiona

dodatkowa Msza św. polowa. Po

niej nastąpi poświęcenie nowego

krzyża przydrożnego. Mieszkańców

serdecznie zapraszamy.

6. Koło Przyjaciół Radia Maryja

informuje, że wyjazd do Zakopanego w

dniach: 05-06-07.10. 2018 r. (piąteksobota-niedziela)

nastąpi o godz. 5.45 z

Czachówka i o godz. 6.00 z Sobikowa.

Całą kwotę w wysokości 360 zł. lub

zaliczkę 200 zł z dopłatą reszty kwoty w

autokarze wpłacamy do p. Bogumiły

Dusza w Czachówku lub do p.

kościelnego Ryszarda Rosłona w

Sobikowie po mszach św.

7. Koło Przyjaciół Radia Maryja

informuje, że organizuje wyjazd do:

Niepokalanowa do nowej Kaplicy

Wieczystej Adoracji Najświętszego

Sakramentu – Ołtarza Pokoju w sobotę

27 października 2018 r. Zapisy i wpłaty

w wysokości 50 zł. (z obiadem)

wpłacamy do p. Bogumiły Dusza w

Czachówku lub do p. kościelnego

Ryszarda Rosłona w Sobikowie po

mszach św. Kontakt do p. Bogumiły

Dusza /tel. 664 743 764/.

8. Do Sakramentu Małżeństwa

przygotowują się:

– Kamil Osiadacz, kawaler z

Karoliny i Sylwia Papis, panna z

Bronisławowa, oboje z par. tutejszej

– zapowiedź druga.

Narzeczonych polecamy modlitwie

wiernych.

9. Zachęcamy do czytania prasy

katolickiej. W zakrystii są do nabycia

„Gość Niedzielny” i „Niedziela”. Na

stoliczku pod chórem wyłożony jest

 

nasz tygodnik „Wieści Parafialne”

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKE – 30.09.2018 r.

XXVI Niedziela Zwykła

 

Znalezione obrazy dla zapytania xxvi niedziela zwykła rok b

 

1. Dziś, 30 września o godz. 15.00 na placu

w Sierzchowie zostanie odprawiona

dodatkowa Msza św. polowa. Po niej nastąpi

poświęcenie nowego krzyża przydrożnego.

Mieszkańców serdecznie zapraszamy.

2. Dziękujemy mieszkańcom Julianowa za

posprzątanie kościoła i ubranie ołtarzy

kwiatami na dzisiejszą niedzielę. Na przyszłą

niedzielę prosimy o to nowożeńców.

3. Jutro rozpoczynamy miesiąc październik.

W październiku zapraszamy na tradycyjne

nabożeństwa różańcowe odprawiane w

Sobikowie codziennie o godz. 17.30 a w

Czachówku o godz. 19.00. Tam w środę

poprzedzone będzie one Mszą św. Jak

poprzednio prosimy dzieci i młodzież o

kartki z nazwiskami tych, które chciałyby w

kolejnych dniach gościć na całą dobę figurkę

Matki Bożej w swoim domu.

4. W tym tygodniu wypada I Piątek i I

Sobota miesiąca. W Sobikowie spowiedź od

godz. 17.30 a o godz. 18.00 Msza św. z

nabożeństwem. W Czachówku spowiedź od

godz. 19.00 i Msza św. z nabożeństwem do

Serca Pana Jezusa. Od godz. 9.30 pójdziemy

z Komunią św. do chorych. W I Sobotę

miesiąca o godz. 7.10 zapraszamy na

Godzinki a o 7.30 na Mszę św. o Niep. Sercu

Maryi. Zachęcamy do udziału w tych

nabożeństwach. W sobotę po Mszy Św. o

godz. 7:30 spotkanie formacyjne Koła

Przyjaciół Radia Maryja, na które również

zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby się

zapisać do Koła.

5. W niedzielę, 14 października br.

obchodzić będziemy XVIII Dzień Papieski

pod hasłem: Promieniowanie ojcostwa. Tego

dnia prowadzona będzie zbiórka do puszek

dla stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego

Tysiąclecia“. Z tej okazji w przyszłą

niedzielę na Mszy św. o godz. 12.00

stypendyści tej Fundacji przedstawią to

dzieło.

6. Koło Przyjaciół Radia Maryja informuje,

że wyjazd do Zakopanego w dniach: 05-06-

07.10. 2018 r. (piątek-sobota-niedziela)

nastąpi o godz. 5.45 z Czachówka i o godz.

6.00 z Sobikowa. W programie odwiedzenie

sanktuariów w: Skarżysku Kamiennej,

Łagiewnikach, Ludźmierzu, Wadowicach i

Kalwarii Zebrzydowskiej. Całą kwotę w

wysokości 360 zł. lub zaliczkę 200 zł z dopłatą w

autokarze wpłacamy do 01 października do p.

Bogumiły Dusza w Czachówku lub do p.

kościelnego Ryszarda Rosłona w Sobikowie po

mszach św.

7. Trwają również zapisy na wyjazd w sobotę 27

października 2018 r. do Niepokalanowa i

modlitwa w nowej Kaplicy Wieczystej Adoracji

Najświętszego Sakramentu – Ołtarza Pokoju i do

Rokitna do sanktuarium MB Prymasowskiej

Wspomożycielki. Zapisy i wpłaty w wysokości 50

zł. (z obiadem) wpłacamy do p. Bogumiły Dusza

w Czachówku lub do p. kościelnego Ryszarda

Rosłona w Sobikowie po mszach św.

8. Nastąpiła już rezerwacja miejsc dla grupy z

Sobikowa w sektorze Hali Sportowej w Toruniu

na spotkanie z okazji XXVII rocznicy powstania

Radia Maryja w dniu 1 grudnia (sobota). Kontakt

do p. Bogumiły Dusza /tel. 664 743 764/.

9. Do Sakramentu Małżeństwa

przygotowują się:

– Jakub Konopnicki, kawaler z par. Św.

Rodziny w Warce i Katarzyna Sauer, panna

z Kozłowa w par. tutejszej – zapowiedź

pierwsza.

Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych.

10. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W

zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” i

„Niedziela”. Na stoliczku pod chórem wyłożony

jest nasz tygodnik „Wieści Parafialne”

RORATY 2018

 

Serdecznie zapraszamy w Adwencie na

Roraty. W naszej parafii Msza Św. Roratnia

sprawowana będzie w: poniedziałki, wtorki,

czwartki i soboty o godz. 7:00, w środy i

piątki o 18:00. W Czachówku w piątki o

godz. 19:00.

Duszpasterze

 

Podobny obraz

Nasz organista p. Tomasz rozpoczął

roznoszenie opłatków na stół wigilijny.

Prosimy o życzliwe przyjęcie p. Tomasza.

W naszej parafii opłatki roznosi tylko on.

Przestrzegamy przed oszustami.

Święta

Środa, II Tydzień Adwentu
Rok C, I
Dzień Powszedni albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe

Zegar

Sonda

Czego szukasz na naszym serwisie?

Ogłoszeń parafialnych

Intencji mszalnych

Godzin nabożeństw

Danych teleadresowych

Godzin pracy Biura Parafialnego

Aktualności

Zdjęć z wydarzeń parafialnych