• ółążść‡

 

 

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 

Konserwacja obelisku upamiętniającego założenie cmentarza i rewitalizacja przestrzeni publicznej w jego otoczeniu, której celem jest zachowanie lokalnego dziedzictwa historycznego poprzez renowację obelisku (kolumna z 1747 roku) wpisanego do rejestru zabytków, znajdującego się na terenie cmentarza w Sobikowie,

współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

– mały projekt, oś 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

 

 

 

 

 

 

RORATY 2018

 

Serdecznie zapraszamy w Adwencie na

Roraty. W naszej parafii Msza Św. Roratnia

sprawowana będzie w: poniedziałki, wtorki,

czwartki i soboty o godz. 7:00, w środy i

piątki o 18:00. W Czachówku w piątki o

godz. 19:00.

Duszpasterze

 

Podobny obraz

Nasz organista p. Tomasz rozpoczął

roznoszenie opłatków na stół wigilijny.

Prosimy o życzliwe przyjęcie p. Tomasza.

W naszej parafii opłatki roznosi tylko on.

Przestrzegamy przed oszustami.

Święta

Środa, II Tydzień Adwentu
Rok C, I
Dzień Powszedni albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe

Zegar

Sonda

Czego szukasz na naszym serwisie?

Ogłoszeń parafialnych

Intencji mszalnych

Godzin nabożeństw

Danych teleadresowych

Godzin pracy Biura Parafialnego

Aktualności

Zdjęć z wydarzeń parafialnych