• ółążść‡

 

 

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 

Konserwacja obelisku upamiętniającego założenie cmentarza i rewitalizacja przestrzeni publicznej w jego otoczeniu, której celem jest zachowanie lokalnego dziedzictwa historycznego poprzez renowację obelisku (kolumna z 1747 roku) wpisanego do rejestru zabytków, znajdującego się na terenie cmentarza w Sobikowie,

współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

– mały projekt, oś 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 Znalezione obrazy dla zapytania nabożeństwa różańcowe

 

                                                                               

Święta

Wtorek, XXVII Tydzień zwykły
Rok C, II
Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu

Sonda

Czego szukasz na naszym serwisie?

Ogłoszeń parafialnych

Intencji mszalnych

Godzin nabożeństw

Danych teleadresowych

Godzin pracy Biura Parafialnego

Aktualności

Zdjęć z wydarzeń parafialnych