• ółążść‡

 

Jakich słów użyć należy w Dniu Imienin naszego Wikariusza Ks. Dr. Michała Dłutow

Ks. dr wikariuszowi Michałowi Dłutowskiemu z okazji Imienin wiele błogosławieńst

Z okazji Imienin, Księdzu Prałatowi i Proboszczowi Włodzimierzowi Czerwińskiemu,

Gratulujemy Ks. Proboszczowi Włodzimierzowi Czerwińskiemu ponownego wyboru na za

Z okazji rozpoczęcia posługi Wikariusza w naszej parafii, życzę Księdzu Michałow

Z okazji Imienin, życzę Wielebnemu Księdzu Prałatowi, wszelkiego Błogosławieństw

W imieniu Parafialnej Rady Ekonomicznej, Czcigodnemu Księdzu Prałatowi z okazji

Wspomagającemu naszą parafię, Czcigodnemu Ks. Prał. Dr Jackowi Połowianiukowi z

Przemiłemu Księdzu dr. Cezaremu Smuniewskiemu w 14 rocznicę Kapłaństwa, za wspom

Drogiemu i Czcigodnemu ks prał. proboszczowi Włodzimierzowi Czerwińskiemu z okazji 30 rocznicy przyjęcia święceń kapłańskich, w imieniu Parafialnej Rady Ekonomicznej składa życzenia dalszej tak owocnej służby i dużo dużo zdrowia na długie lata. Dodam jeszcze taką małą formę modlitwy z okazji uroczystego perłowego jubileuszu.
O błogosławieństwo w kapłańskim stanie - Prosimy Cię Panie,
o modlitwy wiernych w intencji Jubilata odmawianie - Prosimy Cię Panie,
o pamięć czym jest dla wszystkich powołanie - Prosimy Cię Panie,
o odwzajemnianie miłości, których doświadczają parafianie - Prosimy Cię Panie,
o łączność z nami w trudach i w bólu pocieszanie - Prosimy Cię Panie,
o moc ducha, siły i w służbie wytrwanie – Prosimy Cię Panie,
o łaski, zdrowie i kolejnego jubileuszu doczekanie - Prosimy Cię Panie.
Kazimierz


następne >>

RORATY 2018

 

Serdecznie zapraszamy w Adwencie na

Roraty. W naszej parafii Msza Św. Roratnia

sprawowana będzie w: poniedziałki, wtorki,

czwartki i soboty o godz. 7:00, w środy i

piątki o 18:00. W Czachówku w piątki o

godz. 19:00.

Duszpasterze

 

Podobny obraz

Nasz organista p. Tomasz rozpoczął

roznoszenie opłatków na stół wigilijny.

Prosimy o życzliwe przyjęcie p. Tomasza.

W naszej parafii opłatki roznosi tylko on.

Przestrzegamy przed oszustami.

Święta

Środa, II Tydzień Adwentu
Rok C, I
Dzień Powszedni albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe

Zegar

Sonda

Czego szukasz na naszym serwisie?

Ogłoszeń parafialnych

Intencji mszalnych

Godzin nabożeństw

Danych teleadresowych

Godzin pracy Biura Parafialnego

Aktualności

Zdjęć z wydarzeń parafialnych